Площадка АЕЦ
Козлодуй,
България
23.7216587
43.7785559
UserLikes
Име: АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ
Адрес: Козлодуй, Площадка АЕЦ
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.aer-bg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Машини и оборудване за енергетиката
Дейност:

Извършване на текуща техническа поддръжка и основни ремонти на оборудването на АЕЦ Козлодуй

Ключови думи: атоменергоремонт, ремонт на турбинно оборудване, ремонт на турбини, ремонт на пароразпределение, ремонт на регулираща система

Вижте на картата

Сподели във Facebook
Услуги

Обучение
За качествено изпълнение на дейностите във фирмата, квалификацията и обучението на персонала се поддържа съгласно изискванията на ISO 9001,14001, OHSAS 18001 и изискванията на наредба №6/ 89 на КИАЕМЦ за критериите и изискванията за обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите работещи в областта на атомната енергетика.

Обучението включва:
• Начален и периодичен инструктаж по Безопасна работа
Обучението по правилниците за безопасна работа се извършва съгласно работна инструкция Поддържане квалификацията на персонала по ПБР;
• Встъпително обучение по ИСУ
Опреснително обучение на персонала се организира и провежда не по малко от веднъж годишно в зависимост от настъпилите промени в ИСУ;
• Персонала се включва в специални курсове по ядрена и радиационна безопасност и въведение в АЕЦ;
• Теоретично - практическа подготовка в квалификационни курсове - курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на кадрите; курсове за преподготовка и за заемане на съответното работно място;
• Ежегодно кранисти и текелажници се обучават по Наредбата за безопасна работа и технически надзор;
• Организират се курсове за преквалификация на заварчици, кранисти, електро и мотокаристи;
• Извършва се сертификация и атестация на заварчиците съгласно Нормативните документи;
• Обучението на дефектосописти се организира и извършва от лицензирани УЦ.
 
Открийте ни в Google+